TalentIT

TalentIT er et software- og konsulenthus med indgående erfaring inden for den danske energisektor.

Vi leverer IT til alle brancher der udarbejdes efter kundens særlige og individuelle behov, til aftalt pris.

Derved skaber vi stor slutværdi for kunden, og vores brancheerfaring og kompetencer sikrer høj kvalitet.

TalentIT leverer desuden timeafregnede ydelser som strategisk IT-rådgivning og IT-arkitekturrådgivning.

TalentIT udemærker sig ved effektiv afdækning af svære IT-problemer, præcis behovsafklaring og optimale løsninger med tilhørende værdiskabelse.

Kunder

Added Values

Ydelser: rådgivning (teknologi, arkitektur) — programmering

Antonsen IT

Ydelser: rådgivning (teknologi, arkitektur, processer) — programmering

Bureau Veritas Industri

Ydelser: programmering

Ørsted (tidl. DONG Energy) (IT, Thermal Power, Wind Power, Avedøre Værket, Herning Værket, Studstrup Værket)

Ydelser: rådgivning (teknologi, arkitektur, processer) — programmering

FLConsult

Ydelser: programmering

Idéhuset

Ydelser: programmering

NABUFIT

Ydelser: rådgivning (teknologi, arkitektur, processer)

Oxygen Software

Ydelser: rådgivning (teknologi)

ProData

Ydelser: rådgivning (teknologi, arkitektur, processer) — programmering

Team Terkelsen

Ydelser: rådgivning (teknologi) — programmering

Welfare Denmark

Ydelser: rådgivning (teknologi, arkitektur, processer) — programmering